Кабинет на Дистрикт управителя

Дистрикт управител
Веселин Георгиев
Обратна връзка
2018 - 2019 г.
Първи Вице ДУ
Иван Байков
Обратна връзка
Втори Вице ДУ
Анелия Любенова Кънева
Обратна връзка
Отговорен секретар
ПДУ инж. Пепка Петрова Русинова
Обратна връзка
Непосредствен ПДУ
ПДУ Васил Йорданов Клявков
Обратна връзка
2017 - 2018
Секретар
Дорина Петрова Дечева
Обратна връзка
Ковчежник
Николай Александров Ценков
Обратна връзка

Дистрикт координатори

Дистрикт координатор
ПДУ Пламен Чингаров
Обратна връзка
GLT - Дистрикт 130
Дистрикт координатор
ПДУ Недялко Цоков Младенов
Обратна връзка
GMT - Дистрикт 130
Дистрикт координатор
Милена Хлебарова
Обратна връзка
Връзки с обществеността и лайънс информация
Дистрикт координатор
Елица Сергеева Табакова
Обратна връзка
GST - Дистрикт 130
facebook twitter rss rss  

Предстоящи събития
Събота, 23 Февруари 2019, 09:30
Дистрикт 130 - България
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ
Неделя, 12 Май 2019, 10:00
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛ НА КАМПАНИЯТА БУКВОПЛЕТ 2019
Събота, 18 Май 2019
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЯ