Комисии към КДУ

Комисия към КДУ: Дистрикт конвенции
Председател на комисия към КДУ
ПДУ Стефан Христов
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Културни и обществени дейности
Председател на комисия към КДУ
Цвети Шопова
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Осведоменост и дейности за предпазване от ДИАБЕТ
Председател на комисия към КДУ
Красимира Манолова
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Околна среда
Председател на комисия към КДУ
Мариана Стоилова Стоилова
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Осведоменост и дейности за опазване на слуха
Председател на комисия към КДУ
Розина Мирчева
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Информационни технологии
уебмастър на социалните мрежи към Дистрикт 130
Емил Петров Енчев
Обратна връзка
уебмастър на lions.bg
Владислав Красимиров Симчев
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Международни връзки
Председател на комисия към КДУ
д-р Любомир Димитров
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Лео Клубове
Председател на комисия към КДУ
Теодора Любомирова Йорданова
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Лайънс проекти за младежта и лайънс в служба на децата
Председател на комисия към КДУ
Силвия Иванова-Балтаджиева
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Международен конкурс плакат на мира
Председател на комисия към КДУ
Стефан Петров Георгиев
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Осведоменост и дейности по опазване на зрението
Председател на комисия към КДУ
Анета Иванова Попова
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Връзки с обществеността
PR на Дистрикт 130 - България
Милена Хлебарова
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Младежки обмен
Председател на комисия към КДУ
Петя Кирилова
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Бедствия
Председател на комисия към КДУ
Даниела Христова
Обратна връзка

Комисия към КДУ: Правна комисия
Председател на комисия към КДУ
Иван Байков
Обратна връзка
Член
Светлана Георгиева
Обратна връзка
Член
Венцислав Георгиев Левичаров
Обратна връзка

Номинационна Комисия на АЛК - Дистрикт 130 България
Член
ПДУ Захар Марогло
Обратна връзка
Член
ПДУ Стефан Христов
Обратна връзка
Член
ПДУ Станислав Гришев Сираков
Обратна връзка

Контролен съвет
Председател на комисия към КДУ
Любомир Димитров Шербетов
Обратна връзка
Член
Мирослав Петков Петков
Обратна връзка
Член
Румен Цветанов Петков
Обратна връзка
Член
Венцислав Стоев
Обратна връзка
Член (починал)
Валери Игнатов Матеев
Обратна връзка

Комисия към КДУ: БУКВОПЛЕТ
Член
Владислав Красимиров Симчев
Обратна връзка
Член
Дорина Петрова Дечева
Обратна връзка
Член
д-р Любомир Димитров
Обратна връзка
Член
Красимира Калчева
Обратна връзка
Член
Михаела Банкова
Обратна връзка

facebook twitter rss rss  

Предстоящи събития
Събота, 23 Февруари 2019, 09:30
Дистрикт 130 - България
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ
Неделя, 12 Май 2019, 10:00
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛ НА КАМПАНИЯТА БУКВОПЛЕТ 2019
Събота, 18 Май 2019
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЯ