Дистрикт председатели

Паст дистрикт управител
ПДУ Васил Йорданов Клявков
Обратна връзка
2017 - 2018 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ Момчил Корназов
Обратна връзка
2016 - 2017
Паст дистрикт управител
ПДУ Пламен Чингаров
Обратна връзка
2015 - 2016 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ Марин Филин
Обратна връзка
2014 - 2015 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ Станислав Гришев Сираков
Обратна връзка
2013 - 2014 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ Екатерина Игнатова
Обратна връзка
2012-2013 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ Захар Марогло
Обратна връзка
2011-2012 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ Стефан Христов
Обратна връзка
2010-2011 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ инж. Пепка Петрова Русинова
Обратна връзка
2009-2010 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ Лъчезар Бакърджиев
Обратна връзка
2008-2009 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ Недялко Цоков Младенов
Обратна връзка
2007-2008 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ Петър Маламов
Обратна връзка
2006-2007 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ Начко Пехливанов
Обратна връзка
2005-2006 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ проф. Петър Василев Дончев
Обратна връзка
2004-2005 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ инж. Димо Грудов Илиев
2003-2004 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ Хартюн Жираир Ашикян
Обратна връзка
2002-2003 г.
Паст дистрикт управител
ПДУ арх. Цвети Първанов Русинов
Обратна връзка
2001-2002 г.
facebook twitter rss rss  

Предстоящи събития
Събота, 23 Февруари 2019, 09:30
Дистрикт 130 - България
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ
Неделя, 12 Май 2019, 10:00
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛ НА КАМПАНИЯТА БУКВОПЛЕТ 2019
Събота, 18 Май 2019
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЯ