Обявление за ОС на ЛК Силистра

ЛК Силистра14:13, 07.03.2015г. | Прочетена : 1491

Управителния съвет на СНЦ "Лайънс клуб - Силистра", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 08.04.2015 г. от 17.00 часа в гр. Силистра, частната зала на ресторант „Мерси” при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението през мандат 2014/2015.

2. Приемане на финансовия отчет на сдружението за периода 2014/2015 г.

3. Приемане на програма за дейността на сдружението през 2015/2016 г.

4. Избор на Председател и Управителен съвет за мандат 2015/2016.

4. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред от 18.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.


Тагове : Общо събрание   

Свързани новини


Коментари


facebook twitter rss rss  

Предстоящи събития
Събота, 23 Февруари 2019, 09:30
Дистрикт 130 - България
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ
Неделя, 12 Май 2019, 10:00
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛ НА КАМПАНИЯТА БУКВОПЛЕТ 2019
Събота, 18 Май 2019
Дистрикт 130 - България
НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЯ