Отчет на ЛК Силистра за първото полугодие на 2014/2015 г.

08 Feb, 2015

Във връзка с отправена до Лайънс Клуб - Силистра молба по поръчение от ДУ Марин Филин изпращам календар на дейностите и събитията, случили се през последните 6 месеца в нашия клуб, а именно от дата 21.08.2014 г. до 21.01.2015 г.

• 21.09.2014 г. – участие в Общо събрание на АЛК Дистрикт 130-България;

• 26.09.2014 г. – участие в Първо държавно първенство по канадска борба за незрящи в гр. Силистра; осигурена финансова помощ от 500 лв. за Спортен клуб за хора с увреждания „Доростол 2011” - Силистра

• 18.10.2014 г. – работна среща с Лайънс Клуб-Кълъраш за иницииране на мероприятия за подкрепа изграждането на Дунав мост Силистра-Кълъраш;

• 20.10.2014 г. – работни срещи и споразумение с Регионална организация на ССБ за изграждане на достъпна околна среда за хора със зрителни увреждания чрез монтиране на зумери на две от най-натоварените кръстовища в гр. Силистра, регулирани със светофарна уредба;

• 05.11.2014 г. – тържествена работна среща на Лайънс Клуб-Силистра за отбелязване получената почетна значка за д-р Венцислав Стоев, паст президент на ЛК Силистра;

• 10.11.2014 г. – отпечатване и безплатно разпространяване на календар на Лайънс Клуб-Силистра;

• 12 и 16.11.2014 г. - работни срещи с инициативна група млади хора за изграждане на Лео Клуб в Силистра. Споразумение с Лайънс Клуб-Силистра за спонсориращ клуб;

• 12.11.2014 г. – работна среща с ученици от ЕГ „Пейо Яворов” за иницииране на подобряване на материалния фонд на кабинета и обучението по Биология и здравно образование;

• 29.11.2014 г. – организиране и провеждане на коледен благотворителен бал с цел набиране на средства за очен скрийнинг за деца 4-6 години в Силистра;

• 03.12.2014 г. – участие и парично дарение в отбелязването годишнината на фондация „Съпричастие”-Силистра и Центъра за социална рехабилитация и интеграция по повод Международния ден на хората с увреждания;

• 15.12.2014 г. - разпространяване на информационни материали по национални кампании за хора със зрителни увреждания „Подай ръка” и „Заедно можем повече”;

• 16.12.2014 г. – участие в наградния фонд и награждаването на изявени ученици от Силистра от „Цветна олимпиада”;

 

Президент на Лайънс Клуб-Силистра

Тошко Тодоров

С най-добри пожелания!

Коментари (0)

Вашият коментар :