70 години партньорство между Лайънс и ООН

Лайънс клуб Силистра, заедно с клубовете в цяла България, отбелязва Деня на Лайънс в ООН.

31 Mar, 2015

 Всяка година през месец март Денят на Лайънс в ООН се отбелязва на специална церемония. Тази традиция датира от 1945 година, когато основателите на Лайънс движението участват в подготвянето на учредителните документи на Организацията на обединените нации и впоследствие тези две големи международни организации си сътрудничат активно в много хуманитарни инициативи.

„Асоциацията на Лайънс клубовете е създадена през 1917 г. в Чикаго като съюз от бизнес клубове с идеята за изграждане на бизнес и социална мрежа и утвърждаване на общността на лидерите като цяло. Характерно е, че в онези прагматични и комерсиални времена именно бизнес клубове са се обединили в името на благотворителността и хуманните ценности на човечеството“, разказа историята на Лайънс движението президентът на Лайънс Клуб-Силистра Тошко Тодоров. „В международната асоциация на Лайънс клубовете съществува и програма за дамски Лайънс клубове”, добави паст-президентът на клуба в Силистра Светлана Боева.

Основни цели на Международната асоциация на Лайънс клубовете са да създава и подхранва дух на разбирателство между народите на света, да поддържа принципите на добро управление и гражданско съзнание, да се интересува активно от гражданското, културно, социално и морално благополучие на общността. Борбата против слепотата е основна дейност на Лайънс клубовете по целия свят. Белият бастун и обучението на кучетата водачи, например, съществуват благодарение усилията и с подкрепата на членове на Лайънс. По-съвременно изобретение са т.нар. саморегулиращи се очила, предназначени за населението на бедните райони от Третия свят.

Най-мащабната инициатива на Лайънс Клуб-Силистра за текущата година е очен скрийнинг на децата от 4 до 6-годишна възраст от детските градини в община Силистра. Средствата за дейността на клуба се набират от доброволни вноски на членовете, както и от традиционните благотворителни балове, в които участват и съпричастни граждани от Силистра. В Лайънс движението е традиция освен това клубовете от съседни области също да вземат участие в набирането на средствата за благотворителните дейности. Допълнително, Лайънс Клуб-Силистра се включва и подпомага инициативите на организациите на незрящите хора, традиционно всяка година купува абитуриентски костюми на деца, лишени от родителска грижа и подпомага образованието на талантливи деца със зрителни увреждания.

Надсловът на тази година е «Деца в нужда». Лайънс с радост се присъединява към ООН за съвместно постигане на целите на развитие на ООН през новото хилядолетие, защото за Лайънс приятелството не е средство, а цел.

Коментари (0)

Вашият коментар :