ЛАЙЪНС КЛУБ – СИЛИСТРА ПОДПОМОГНА ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

в с. Айдемир, Община Силистра

24 Jan, 2014

На 23 януари 2014 г. в с. Айдемир, Община Силистра, бе открит Центърът за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, по проект, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Човешки ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Представителят на Лайънс клуб – Силистра Николай Николов поздрави екипите, осъществили проекта, персонала на  центъра и обитателите му.  От името на клуба той дари медицински материали и лекарства на ръководителя на Центъра Галина Маринова.

В среда, близка до семейната, в новооткрития център са настанени 10 лица с психични разстройства, при капацитет – 12. Създадени са отлични условия за социално общуване и за живот в общността. Новооткритата социална услуга подобрява здравето и живота на хората с психични заболявания. 

Коментари (0)

Вашият коментар :